Berörd av honom 

Hur presenterar man en livsvärld som är så annorlunda att den lätt betraktas som märklig och konstig. Hur gör jag den verklig för någon som aldrig mött den? Gör ett försök som en inbjudan till glimtar av mitt liv och min berättelse. Delar här min tro kanske inte så mycket som en lära utan som en relation. Gud är för mig nära. Jag delar detta för jag vet att alla kan få denna relation. Så när jag ger dessa glimtar är det min önskan att du ska se det som en inbjudan att själv få uppleva en relation med Gud.   


Min utgångspunkt för allt är Biblen, när Gud skriver något i sitt ord söker jag se och uppleva det i mitt liv. Bibeln är för mig en inbjudan till relation med honom.  En relation med honom är för mig att hitta hem, till närhet, till ett samtal , till gemenskap.   

                                                     Kjell-Gunnar Bergman 

Joh 10:3-5; 

Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.

1 Mos 5:24

Henok levde i gemenskap med Gud. Sedan fanns han inte mer, ty Gud tog honom härifrån.

1 Joh 1:3

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. 


Att leva som kristen är att möta Gud, det finns inget annat sätt. Har berättat om Guds röst och hans Närvaro dessa två saker är och förblir meningen med våra liv och inbjudan för dig och mig står kvar varje dag vi vaknar.