Hur kan något så stort

se något så litet som jag.

Hur väldigt är inte din Kärlek

när du ser sandkornet.

 

Du som skapat universum

men håller mig i din famn.

Du som breder ut Vintergatan

och håller mig kär.

 

Du som lever utan tid

och ser historien i ett nu.

Ser bara med förlåtelse

på människans misslyckande

när vi ångrar vår väg. 

 

Det finns ingen dom

Inget hat eller ondska

Du är bortom allt jag sett

När du hänger på ditt kors.

 

Du väljer mig

Innan jag väljer dig.  

Du bygger vägar

Innan jag går dem.

Du öppnar dörrar

Innan jag söker dem. 


Hur väldig är inte din kärlek

Du är kärlekens fader,

Endast mitt ja, söker du

När jag kliver fram i mitt misslyckande

Och vänder till dina vägar.

 

Gemenskap 


Möten är en naturlig del av våra liv. Dessa möten varierar från snabba ytliga till djupa meningsfulla. En del kommer aldrig tillbaka andra blir följelsagare i våra liv. För mig är mitt möte Gud precis så, en följeslagare som blir en del i mitt liv. Någon som följer mig och någon jag följer.