Relation med Gud - samtal 


För mig måste livet bygga på något mer än antaganden. Att kasta mig ut i tron på en Gud utan något att stå på är för mig inte hållbart. Tron måste vara trovärdig och verklig. Ofta så betyder ordet tro i dag antaganden att något är på ett visst sätt utan någon bevis. Det är alltså inte fakta som kan granskas. Här blir det ett missförstånd i språket.  


När jag använder ordet tro så menar jag att jag litar på Gud. Det betyder inte att jag föreställer mig att Gud finns utan det påstår att jag har en personlig relation med Gud. Min tro är alltså ett starkt påstående om kontakt med Gud! Detta handlar alls inte om fakta utan relation och förtroende. Ordet tro ska förstås som förtroende i honom. 


Det är här det blir förvirring i språket tron tolkas som tron på en lära.  


är inte ett val att tro på fakta eller hålla något för sant. Vi håller bibeln för san samtidigt som finns ett resonemang runt vad jag menar att den säger och här kan vi tycka lite olika.  


tron är och vad den innehåller men det skall inte blandas med den gemenskap jag har med Gud. Det kan mycket väl vara så att jag inte kan förklara allt runt min tro men jag växer i relation och kunskap.


Att tro på Gud betyder inte tro på en lära utan att ha en relation. Detta blir ex tydligt när immigrationsverket granskar folks tro genom att leta efter kunskap och när de inte hittar kunskap så menar de att det inte finns någon tro men som tidigare sagt finns ett språkligt missförstånd här.


Här vill jag på ett mycket personligt sätt ge dig en inblick i min relation med Gud. Detta gör jag för att förklara vad min tro faktiskt är samtidigt är det en inbjudan för dig att få samma relation som jag har.

Relationen med Gud har två delar som är centrala för mig och det är Guds röst och hans närvaro och här nedan vill jag dela den första hans röst.  

Kjell-gunnar Bergman 

I en relation är kommunikation A och O. Relationen med Gud är inget undantag vi behöver prata och lyssna. Vår förmåga till detta kommer på ett avgörande sätt påverka vilken relation vi får med Gud.


“I fear the prayers of John Knox more than all the assembled armies of Europe.”

— Mary, Queen of Scots


Hur kan en människa få en sådan påverkan på den politiska makten? Genom att ha en relation med Gud. Låt oss lära känna han som lyssnar!


Trängd 


Kännde mig trängd i livet. Mitt nu och olika händelser kommer nära och det blir tungt och jobbigt för mig. Går i mina tankar och brottas plötsligt så får jag detta tilltal. 


Gud ber mig se på honom och inte allt runt omkrig. Detta är något väldigt återkommande när Gud talar till mig. Se på honom Gud ger mig en väg framåt i det jag står i.  

Dansa med mig


Jag bjuder upp till dans, dansa med mig! Se inte ner eller åt höger eller vänster dansa med mig. Ni är så hårt bundna vid det jordiska det mänskliga att ni fäster era hjärtan vid den. Släpp blicken, se jag ger er min hand dansa med mig och se mig. Titta på mig och se min kärlek. Ni är inte av denna värld utan ska leva i mitt hjärta. Därför bjuder jag till dans så ni kan vandra med mig,  i mig.

Låt oss dansa så jag kan lyfta er uppåt närmare det himmelska så alla jordiska band släpper. Kom ut på rymlig plats så vi kan dansa.