Sorg

Inte nåbar 

Att sörja är naturligt och är en del av livet. Sorgen har många ansikten i denna dikt finns det en längtan som inte blir mättad. Känslan i mig vill nå längre. För mig finns många av livets skatter i mötet med människor men ofta känner jag att dessa möten går förlorade. Ofta är vi så upptagna att vi inte stannar upp och vågar mötas. Söker ofta upp människor av olika orsaker men möter ofta någon form av ovilja eller upptagenhet att lära känna och komma nära.   

Tankar i diket

Djupare smärta vet jag  inte om jag haft . Skriven efter vuxen mobbing från de som stod mig nära och de jag började lära känna. Någonstans i relationer slutar allt vi tror på att fungera och allt blir tillåtet.   När ska Guds ord förbli Guds ord för dem som håller det för att vara sant?