Andligledare


För att bli andlig ledare behövs många egenskaper och förmågor ofta skiftar de beroende på personlighet och kallelse.  Vi tränas och slipas av livet, bygger kunskap och får erfarenhet.

Vad är grundläggande för en andlig ledare? Det finns ett drag som måste vara djupt rotad i en som ska föra folket till Gud. Det är en guldtråd som vävs in i ledaren och som håller hela uppdraget och karaktären på rätt plats.  

                                       

                  Jag pratar om Hunger efter Gud.


Den där intensiva målmedvetenheten. Den djupa längtan att finna honom igen och igen och igen. Att personligen växa och nå en större mognad runt den himmelska världen och i detta förmedla vidare hans kärlek och kraft till folket. En andlig ledare blottlägger sin hunger för hon blir inget mer än sin hunger och kan aldrig föra människor närmare Gud än måttet på sin Hunger. Sårbar är han i sin hunger tårfylld och något obalanserad i sin längtan, öppet visar han vem han är. Han står där och leder utifrån hennes brist på Gud och i detta tillstånd föder hon hunger i folket. Hon står där och leder med frukten av sin Hunger, hans röst, hans närvaro och leding.    

Låt oss bli hungriga så vi öppnar himlens dörr!