Livs tankar

Min spegel 

Ständigt möter jag mitt förflutna och ofta vill den leda mig och den har mycket visdom att ge. Men det är inte alltid min livshistoria är fylld med vishet för framtiden ibland eller ganska ofta föder den rädsla och obehag från mitt liv. Ibland är dessa upplevelser så starka att jag blir bländad av dem och min framtid blir ett upprepande av min historia. Sår och rädslor styr oss så ofta att vi har svårt att se en ny horisont.

Tryghet, något vi alla söker men det finns något i trygheten som gör oss att vi fasnar. Trygheten är en plats att vila på inte en plats att leva på. Precis som ett barn utforskar världen och när otryggheten blir för stor flyr vi till famnen som är nära. När omgivingen blir för otrygg att utforska riskerar vi att bli fångade i trygheten och de som skulle ge oss kraften att växa blir vårt fängelse.  

Mot okänd mark

Mitt manliga släkte

Plötsligt började de berätta för mig vad de varit med om. Bakomstängda dörrar har den som säger att han älskar dem söndrat både kroppar och själar. För mig är kärlek inte längre nåbara genom ord utan blir synlig i det som födds i handlingar.     

Till låter vinden

Förändring kan vara skrämmande och drömmar som går sönder smärtsamma men livet föder det vi sår och efter vinter kommer vår.

Change can be scary, and dreams that breaks painful. But life feeds what we sow and after winter comes spring.