Kärlek 

Det finns möten i livet som lämnar en riktigt berörd och som når djupet i sin själ. Skrev denna efter flera samtal med en vän. Det fanns något mer än detta ytliga som vi allt så ofta möter. Tyvärr så tror jag modet att stanna kvar i detta möte är svårt och av rädsla drar vi oss undan för att vi har blottat oss och när vi är blottade  blir vi rädda och när vi är rädda missförstår vi.   

Jag tror att vi behöver lära oss mer än vi förstår. Det är för mig i mina misslyckanden längtan att förstå födds. Mycket av det vi i dag kallar kärlek är för mig själviskhet ofta i lust och längtan efter att få. För mig är kärlek fött ur något helt annat, att ha modet att ge utan att förvänta sig att få tillbaka. Det kärleksfulla, romantiska mötet är när två givare möts. Där födds sann kärlek.