Böne svar 

För många år sedan jobbade jag som pastor i Östersund. Församlingen hade fått tag på ett kafékylskåp med glasdörrar till vårt kafé. Tyvärr var det reklam för öl på sidorna och något behövdes göras.


Jag bestämde att köpa sprayfärg och måla över det så vi skulle kunna ha den i verksamheten. Tänkte att ändra färg bara. Kan inte måla har inte tålamod och aldrig lärt mig och haft intresse.


Målade en sida med blå grund och lekte lite med Gult och rött. När jag skulle måla andra sidan ville jag göra något men visste att jag inte kan det. Då min tro säger att Jesus är nära hör när jag ber och vill hjälpa mig med allt i livet så bad jag Gud hjälpa mig och måla något.  


Målade allt blått och sen gjorde jag korset sprejade mycket rött och allt började rinna såg hemskt ut. Sprang in och hämtade papper och torkade och korset blev som det blev.


Gud svarade på min bön och hjälpte mig skapa något där jag själv inte kan. Detta är en stark påminnelse för mig att även om jag är svag så kan Gud göra det om jag litar på honom och ber om hjälp. I detta föddes några fraser.


I honom, Av honom och Genom honom.


På engelska    

In him, by him and through him.


Här föddes orden ”Inhim” och är ledordet för mitt liv och för den uppdrag Gud gett mig. 


Kjell-Gunnar B