Möten 

Att mötas i samma språk och känsla är svårt ofta möts vi i olika världar och delar inte samma verklighet. Här sätts vårt lyssnande på prov ska vi verkligen mötas eller blir det bara yta eller missförstånd. Modet att förstå handlar om att stanna kvar i samtalet och försöka se personen som den är.  

I tystnaden 

Tystnad, ibland har jag kastads in i tystnad. Efter ett möte både positiva och negativa stannar tystnaden kvar. Mötet är inte avslutat men trots detta är tystnaden kompakt och ovälkommen. Den blir en tjuv som kommer för att så saker in i min själ.

Det kan även vara tystnaden som låter onda saker ske. Den passiva närvaron av att inte handla, försvara, förklara och att försona.

En promenad

Hur ofta sträcker vi oss ut efter ett möte ? En längtan efter kontakt ett samtal, en vänskap. I dag är ensamheten utbred samtidigt som vår möjlighet att få kontakt är väldigt stor. 

Är det så att vi blivigt rädda att bygga broar till vår nästa och lever hellre med avstånd än att brottas med att finna vänner? 

Stulen

Modet att bygga relationer är inte alltid enkelt i en allt mer ytlig värld drar man sig undan det verkliga mötet för priset att vara sårbar är högt.  

Är det så att vi har tappat förmågan att mötas bortom de ytliga och det praktiska och roliga, att min själ och din själ inte når varandra för vi vet inte hur?