Gå vidare  

Mitt sårade hjärta

Rädsla är en djup känsla som får oss att dra oss undan. Orsaken till rädslan är många med frukten blir alltid det samma. Många lever med rädsla andra upplever den då och då. Oavsett är den en del av att vara människa. 

Denna dikt är skriven efter ett möte som var starkt och påverkade mig djupt men samtalet spårade ur och missförstånden mellan oss blev för stora. Jag tro att rädslan i samtalet fick oss att tro något annat om varandra än vad vi verkligen är.

Under gatlyckorna 


Livet är inte den raka vägen man skulle önska. Utan är både berg och dalar, solsken och storm.


Skriven i en djup kris där livet förändrades.Samtidigt som jag förlorade något som jag behövde förlora. Började jag drömmaom att finna något som följer mitt hjärtas rytm.